engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Nós escrevemos a respeito de...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Nós escrevemos em atenção à/ao...
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
A respeito de..
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Com referência a...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Escrevo-lhe para saber sobre...
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Escrevo-lhe em nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Eu ficaria muito satisfeito se...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Nós estamos interessados em obter/receber...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Devo perguntar-lhe se...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Nós ficaríamos agradecidos se...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Qual a lista atual de preços de...
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
É a nossa intenção...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informar que...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
O anexo está no formato...
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Espero que possamos trabalhar em parceria.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Caso precise de maiores informações...
If you require more information ...
Formel, direkte
Nós prezamos o seu negócio.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
Cordialmente,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Com elevada estima,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Lembranças,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Abraços,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen