nederlandsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Beste meneer Jansen
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Beste Jan
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Nós escrevemos a respeito de...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
A respeito de..
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Com referência a...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Escrevo-lhe para saber sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Escrevo-lhe em nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Eu ficaria muito satisfeito se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Nós estamos interessados em obter/receber...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Devo perguntar-lhe se...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Nós ficaríamos agradecidos se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Qual a lista atual de preços de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formel specifik anmodning, direkte
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
É a nossa intenção...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informar que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
O anexo está no formato...
De bijlage is in ... formaat.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, høflig
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget høflig
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Caso precise de maiores informações...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Nós prezamos o seu negócio.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Espero ter notícias suas em breve.
Ik hoor graag van u.
Mindre formel, høflig
Cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Com elevada estima,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Lembranças,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Abraços,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen