Thai | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Excelentíssimo Sr. Presidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, modtager navn og køn ukendt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quem possa interessar,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
เรียน จอห์น
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Nós escrevemos a respeito de...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Nós escrevemos em atenção à/ao...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
A respeito de..
เนื่องมาจาก...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Com referência a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Escrevo-lhe para saber sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Escrevo-lhe em nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, når du skriver for en anden
Sua empresa foi altamente recomendada por...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formel anmodning, tentativ
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formel anmodning, tentativ
Eu ficaria muito satisfeito se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formel anmodning, meget høflig
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formel anmodning, meget høflig
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, høflig
Nós estamos interessados em obter/receber...
เราสนใจที่จะรับ...
Formel anmodning, høflig
Devo perguntar-lhe se...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formel anmodning, høflig
O senhor/A senhora poderia recomendar...
คุณช่วยแนะนำ...
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, direkte
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formel anmodning, meget direkte
Nós ficaríamos agradecidos se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Qual a lista atual de preços de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formel specifik anmodning, direkte
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formel anmodning, direkte
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formel anmodning, direkte
É a nossa intenção...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informar que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
O anexo está no formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, høflig
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, meget høflig
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, meget høflig
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, meget høflig
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, meget høflig
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, meget høflig
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, høflig
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, høflig
Espero que possamos trabalhar em parceria.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, høflig
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, høflig
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direkte
Caso precise de maiores informações...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direkte
Nós prezamos o seu negócio.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direkte
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, meget direkte
Espero ter notícias suas em breve.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formel, høflig
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, modtager navn ukendt
Atenciosamente,
ด้วยความจริงใจ
Formel, meget brugt, modtager kendt
Com elevada estima,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Lembranças,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Abraços,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen