engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Stimate Domnul/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
În atenţia cui este interesat,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Stimată Domnişoară Ionescu,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dragă Andreea Popescu,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Dragă Mihai,
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vă scriem cu privire la...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
În legătură cu...
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Referitor la...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Vă scriu în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

V-ar deranja dacă...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Aţi fi atât de amabil încât să...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
V-aş fi profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Aş dori să ştiu dacă...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
V-am rămâne recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Ataşamentul este în formatul...
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formel, direkte
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Cu respect,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Cu bine,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen