dansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Уважаемый г-н президент
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Kære John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Дорогой Иван!
Kære John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Пишем вам по поводу...
Vi skriver til dig angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i anledning af...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
В отношении...
I henhold til...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Вы не против, если...
Ville du have noget imod hvis...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Vil du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
Du anmodes til snarest at...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Vi ville sætte pris på hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formel specifik anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formel anmodning, direkte
Нашим намерением является...
Det er vores intention at...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Прикрепленный файл в формате...
Bilaget er i...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, høflig
Больше информации см. на сайте...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, meget høflig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formel, høflig
С уважением...
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen