engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Уважаемый г-н президент
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Уважаемый г-н ...
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Дорогой Иван!
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Пишем вам по поводу...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
В отношении...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Вы не против, если...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Нашим намерением является...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Прикрепленный файл в формате...
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
Больше информации см. на сайте...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
If you require more information ...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
We appreciate your business.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
С уважением...
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen