Græsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Уважаемый г-н президент
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Уважаемый г-н ...
Αγαπητέ κύριε,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Αγαπητή κυρία,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Дорогой Иван!
Αγαπητέ Ιωάννη,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Пишем вам по поводу...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
Σχετικά με...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
В отношении...
Αναφορικά με,...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Вы не против, если...
Θα ήταν δυνατόν...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formel specifik anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formel anmodning, direkte
Нашим намерением является...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Прикрепленный файл в формате...
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formel, høflig
Больше информации см. на сайте...
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formel, meget høflig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Mindre formel, høflig
С уважением...
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Μετά τιμής,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Με εκτίμηση,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
χαιρετισμούς,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
θερμούς χαιρετισμούς
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen