nederlandsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Дорогой Иван!
Beste Jan
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
В отношении...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formel specifik anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Нашим намерением является...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Прикрепленный файл в формате...
De bijlage is in ... formaat.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, høflig
Больше информации см. на сайте...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget høflig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Mindre formel, høflig
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen