polsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Уважаемый г-н президент
Szanowny Panie Prezydencie,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Дорогой Иван!
Drogi Tomaszu,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Пишем вам по поводу...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
W nawiązaniu do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
В отношении...
Nawiązując do...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Вы не против, если...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Chciałbym zapytać, czy...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formel specifik anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formel anmodning, direkte
Нашим намерением является...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Z przykrością informujemy, że...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Прикрепленный файл в формате...
Załącznik jest w formacie...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, høflig
Больше информации см. на сайте...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Z góry dziękuję...
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, meget høflig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formel, høflig
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Pozdrawiam serdecznie,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Pozdrawiam,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen