svensk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Дорогой Иван!
Bäste John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
Vidare till ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formel specifik anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formel, høflig
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formel, meget høflig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formel, høflig
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen