Thai | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Уважаемый г-н президент
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Уважаемый г-н ...
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Дорогой Иван!
เรียน จอห์น
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Пишем вам по поводу...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
เนื่องมาจาก...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
В отношении...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Вы не против, если...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
เราสนใจที่จะรับ...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
คุณช่วยแนะนำ...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formel specifik anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formel anmodning, direkte
Нашим намерением является...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Прикрепленный файл в формате...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, høflig
Больше информации см. на сайте...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, meget høflig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formel, høflig
С уважением...
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
ด้วยความจริงใจ
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen