tjekkisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Уважаемые...
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Дорогой Иван!
Milý Johne,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ввиду...
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
В отношении...
V návaznosti na...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formel specifik anmodning, direkte
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
Нашим намерением является...
Naším záměrem je, aby ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Прикрепленный файл в формате...
Příloha je ve formátu...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, høflig
Больше информации см. на сайте...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget høflig
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formel, høflig
С уважением...
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
С уважением ваш...
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen