kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Señores:
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Apreciado Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Le escribimos en referencia a...
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Con relación a...
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
En referencia a...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Escribo para pedir información sobre...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
El archivo adjunto está en formato...
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
Para mayor información consulte nuestra página web:
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
Se despide cordialmente,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Atentamente,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respetuosamente,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saludos,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Saludos,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen