portugisisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Bäste herr ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr/fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver till dig angående ...
Nós escrevemos a respeito de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
A respeito de..
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Med hänvisning till ...
Com referência a...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vi är tacksamma om du ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde du skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga dig om ...
Devo perguntar-lhe se...
Formel anmodning, høflig
Skulle du kunna rekommendera ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formel anmodning, direkte
Skulle du kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, direkte
Vi ber dig omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Formel specifik anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Den bifogade filen är i formatet ... .
O anexo está no formato...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formel, høflig
För mer information, se vår hemsida ...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formel, meget høflig
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formel, meget høflig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formel, høflig
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formel, direkte
Om du behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Nós prezamos o seu negócio.
Formel, direkte
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Mindre formel, høflig
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
Abraços,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen