russisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
Дорогой Иван!
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
Ввиду...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Formel anmodning, høflig
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formel anmodning, direkte
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formel anmodning, direkte
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formel specifik anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, høflig
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formel, meget høflig
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, meget høflig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, høflig
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direkte
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direkte
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formel, høflig
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen