Thai | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Bäste herr ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Bäste herrn,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa herr/fru,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formel, modtager navn og køn ukendt
Bästa herrar,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Bäste John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Bäste John,
เรียน จอห์น
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Vi skriver till dig angående ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vidare till ...
เนื่องมาจาก...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Med hänvisning till ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formel, når du skriver for en anden
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vi är tacksamma om du ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formel anmodning, tentativ
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formel anmodning, tentativ
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formel anmodning, meget høflig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formel anmodning, meget høflig
Kunde du skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, høflig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะรับ...
Formel anmodning, høflig
Jag måste fråga dig om ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formel anmodning, høflig
Skulle du kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formel anmodning, direkte
Skulle du kunna skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formel anmodning, direkte
Vi ber dig omgående att ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formel anmodning, meget direkte
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formel specifik anmodning, direkte
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formel anmodning, direkte
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formel anmodning, direkte
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Den bifogade filen är i formatet ... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formel, høflig
För mer information, se vår hemsida ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, meget høflig
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formel, meget høflig
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, meget høflig
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formel, meget høflig
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, meget høflig
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, høflig
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formel, høflig
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formel, høflig
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formel, høflig
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formel, direkte
Om du behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formel, direkte
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formel, direkte
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formel, meget direkte
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formel, høflig
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formel, modtager navn ukendt
Med vänliga hälsningar,
ด้วยความจริงใจ
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen