dansk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
เรียน ท่านผู้ชาย
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน ท่านผู้หญิง
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
ถึงท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Til hvem det måtte vedkomme,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
เรียน จอห์น
Kære John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver til dig angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i anledning af...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เนื่องมาจาก...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
เขียนอ้างอิงถึง...
I henhold til...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ville du have noget imod hvis...
Formel anmodning, tentativ
คุณจะช่วยกรุณา...
Vil du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formel anmodning, tentativ
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formel anmodning, meget høflig
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
เราสนใจที่จะรับ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formel anmodning, høflig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
คุณช่วยแนะนำ...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, direkte
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Du anmodes til snarest at...
Formel anmodning, meget direkte
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formel specifik anmodning, direkte
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formel anmodning, direkte
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Det er vores intention at...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi må desværre meddele dig at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Bilaget er i...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formel, høflig
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formel, meget høflig
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formel, meget høflig
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formel, høflig
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formel, høflig
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tak for din hjælp i denne sag.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hvis du behøver mere information...
Formel, direkte
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi sætter pris på din forretning.
Formel, direkte
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formel, høflig
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
ด้วยความจริงใจ
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen