svensk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bäste herr ordförande,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
เรียน ท่านผู้ชาย
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน ท่านผู้หญิง
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Bästa herr/fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
ถึงท่านทั้งหลาย
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Bäste John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
เรียน จอห์น
Bäste John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver till dig angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เนื่องมาจาก...
Vidare till ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
เขียนอ้างอิงถึง...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vi är tacksamma om du ...
Formel anmodning, tentativ
คุณจะช่วยกรุณา...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formel anmodning, meget høflig
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunde du skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
เราสนใจที่จะรับ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jag måste fråga dig om ...
Formel anmodning, høflig
คุณช่วยแนะนำ...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Skulle du kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi ber dig omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formel specifik anmodning, direkte
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formel, høflig
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
För mer information, se vår hemsida ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formel, meget høflig
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formel, høflig
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Om du behöver mer information ...
Formel, direkte
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formel, direkte
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formel, høflig
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
ด้วยความจริงใจ
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
ด้วยความเคารพ
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
ด้วยความเคารพ
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen