tysk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr geehrter Herr Präsident,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
เรียน ท่านผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน ท่านผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager navn og køn ukendt
ถึงท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
เรียน จอห์น
Lieber Johann,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เราเขียนติดต่อกับ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
เนื่องมาจาก...
Bezug nehmend auf...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
เขียนอ้างอิงถึง...
In Bezug auf...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formel, når du skriver for en anden
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formel anmodning, tentativ
คุณจะช่วยกรุณา...
Wären Sie so freundlich...
Formel anmodning, tentativ
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formel anmodning, tentativ
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formel anmodning, meget høflig
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formel anmodning, meget høflig
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formel anmodning, høflig
เราสนใจที่จะรับ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formel anmodning, høflig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formel anmodning, høflig
คุณช่วยแนะนำ...
Können Sie ... empfehlen...
Formel anmodning, direkte
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formel anmodning, direkte
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sie werden dringlichst gebeten...
Formel anmodning, meget direkte
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formel specifik anmodning, direkte
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formel anmodning, direkte
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formel anmodning, direkte
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Wir beabsichtigen...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Der Anhang ist im ...-Format.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formel, høflig
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, meget høflig
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formel, meget høflig
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vielen Dank im Voraus...
Formel, meget høflig
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, meget høflig
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formel, meget høflig
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formel, høflig
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formel, høflig
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formel, høflig
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formel, direkte
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formel, direkte
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formel, direkte
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formel, meget direkte
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mindre formel, høflig
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Mit freundlichen Grüßen
Formel, modtager navn ukendt
ด้วยความจริงใจ
Mit freundlichen Grüßen
Formel, meget brugt, modtager kendt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hochachtungsvoll
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
ด้วยความเคารพ
Grüße
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen