engelsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Vážený pane,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
Dear John,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
Further to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
V návaznosti na...
With reference to…
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Formel specifik anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, høflig
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget høflig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formel, høflig
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen