esperanto | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Vážený pane prezidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
Estimata John
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
Plu al...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi rekomendas...
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi urĝe petis al...
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formel specifik anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Příloha je ve formátu...
La alligiteco estas en...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formel, høflig
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, meget høflig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, høflig
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas plian informon...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas pri via negoco.
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formel, høflig
S pozdravem,
Altestime,
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
Altestime,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen