fransk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Vážený pane prezidente,
Monsieur le Président,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Vážený pane,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Madame, Monsieur
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
Cher Benjamin,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Obracíme se na vás ohledně...
Nous vous écrivons concernant...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
Suite à...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
V návaznosti na...
En référence à...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
Je vous écris de la part de...
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
Je me permets de vous demander si...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
Pourriez-vous recommander...
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Nous vous prions de...
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formel specifik anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby ...
Notre intention est de...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
Nous regrettons de vous informer que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Příloha je ve formátu...
Le fichier joint est au format...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formel, høflig
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
En vous remerciant par avance...
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formel, meget høflig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formel, høflig
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Merci pour votre aide.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
Merci de votre confiance.
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formel, høflig
S pozdravem,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
Cordialement,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen