nederlandsk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Vážený pane,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
Beste Jan
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formel specifik anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby ...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Příloha je ve formátu...
De bijlage is in ... formaat.
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, høflig
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget høflig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Mindre formel, høflig
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen