kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
S pozdravem,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen