russisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dobrý den,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Milý Johne,
Дорогой Иван!
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
V návaznosti na...
Ввиду...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
V návaznosti na...
В отношении...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, når du skriver for en anden
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Formel anmodning, tentativ
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Formel anmodning, tentativ
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formel anmodning, meget høflig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formel anmodning, meget høflig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Formel anmodning, høflig
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Formel anmodning, høflig
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Formel anmodning, høflig
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Formel anmodning, direkte
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Formel anmodning, direkte
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Formel anmodning, meget direkte
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formel specifik anmodning, direkte
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formel anmodning, direkte
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formel anmodning, direkte
Naším záměrem je, aby ...
Нашим намерением является...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Příloha je ve formátu...
Прикрепленный файл в формате...
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, høflig
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Больше информации см. на сайте...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, meget høflig
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, meget høflig
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Formel, meget høflig
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, meget høflig
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, meget høflig
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, høflig
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, høflig
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, høflig
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, høflig
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direkte
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direkte
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direkte
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, meget direkte
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formel, høflig
S pozdravem,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Formel, meget brugt, modtager kendt
S úctou,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen