kinesisk | Fraser - Forretning | E-mail

E-mail - Åbning

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn er helt ukendt
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre fomel, en der har handlet med modtageren før
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Uformel, en der er venner med modtageren privat, relativt sjældent
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
...'e istinaden
因贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formel, at åbne angående noget du har set fra den virksomhed som du kontakter
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Mindre formel, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

E-mail - Hoveddel

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Formel anmodning, høflig
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formel specifik anmodning, direkte
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Formel udtalelse om hensigt , direkte
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, fører til en beslutning angående en forretningsaftale
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller vise at der ikke er interesse for et tilbud
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Engelsk: Formel, beskrevet præcist hvilket program modtageren burde åbne bilaget i
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direkte, beskrive et problem præcist med et bilag
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, høflig
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, Når du reklamerer din hjemmeside

E-mail - Afslutning

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formel, meget høflig
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, meget høflig
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget høflig
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formel, høflig
Saygılarımla,
此致
Formel, modtager navn ukendt
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager kendt
Saygılarımla,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Saygılar,
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der ofte arbejder sammen