vietnamesisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

أرجو دفع المبلغ التالي... مقابل الخدمات التي قدمناها لك.
Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Formel, meget høflig
تجد مرفقا مع هذه الرسالة فاتورة رقم... لـ...
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Formel, høflig
سيتم إرسال نسخة مبدئية من الفاتورة بالفاكس.
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
Formel, direkte
سيتم الدفع فورا بعد استلام البضاعة.
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Formel, direkte
المبلغ الكلي المستحَقّ هو...
Tổng số tiền cần thanh toán là...
Formel, direkte
تنصُّ سياسة شركتنا على أن الفواتير يجب أن تكون باليورو فقط.
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

اسمح لنا بأن نذكّرك بأن المبلغ المستحَقّ دفعه... متأخر.
Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Formel, meget direkte
اسمح لنا بأن نلفت انتباهك إلى أنّ الفاتورة المرفقة أعلاه لم يتمّ تسديدها بعد.
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Formel, direkte
لم نستلم بعدُ، وفقا لسجلاتنا، مبلغ الفاتورة المرفقة أعلاه.
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Formel, direkte
سنكون مَمْنونين إذا قمت بإلغاء حسابك خلال الأيام القليلة القادمة.
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Formel, direkte
تشيرُ سجلاتنا إلى أنّ الفاتورة لم يتم دفعها بعدُ.
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Formel, direkte
الرجاء إرسال المبلغ المطلوب بسرعة.
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Formel, direkte
لمْ نستلم بعدُ المبلغ المدفوع لـ...
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Formel, meget direkte
لنْ يقوم قسم الحسابات لدينا بالسماح بشحن هذا الطلب إلا إذا استلمنا نسخة من الشيك \ الحوالة المالية.
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Formel, meget direkte
الرجاء إهمال هذه الرسالة إذا قمت بإرسال المبلغ المطلوب مسبقا.
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Formel, høflig