italiensk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Formel, meget høflig
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Formel, høflig
Proforma fakturaen vil blive faxet.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Formel, direkte
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Formel, direkte
Det totale beløb der skal betales er...
Il totale dovuto è...
Formel, direkte
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Formel, meget direkte
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Formel, direkte
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Formel, direkte
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Formel, direkte
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Formel, direkte
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Formel, direkte
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Formel, meget direkte
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Formel, meget direkte
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Formel, høflig