spansk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formel, meget høflig
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Encontrará adjunta la factura número...
Formel, høflig
Proforma fakturaen vil blive faxet.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formel, direkte
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formel, direkte
Det totale beløb der skal betales er...
El monto total a pagar es...
Formel, direkte
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formel, meget direkte
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formel, direkte
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formel, direkte
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formel, direkte
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formel, direkte
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formel, direkte
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formel, meget direkte
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formel, meget direkte
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formel, høflig