dansk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

For my services I kindly request the following payment…
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formel, meget høflig
Please find enclosed invoice no. … for …
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formel, høflig
The pro forma invoice will be faxed.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formel, direkte
Payable immediately after the receipt of the goods.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formel, direkte
The total amount payable is…
Det totale beløb der skal betales er...
Formel, direkte
It is our company policy to invoice only in Euros.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

May we remind you that your payment for...is overdue.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formel, meget direkte
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formel, direkte
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formel, direkte
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formel, direkte
Our records show that the invoice still has not been paid.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formel, direkte
Please send your payment promptly.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formel, direkte
We have not yet received payment for…
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formel, meget direkte
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formel, meget direkte
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formel, høflig