esperanto | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

For my services I kindly request the following payment…
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Formel, meget høflig
Please find enclosed invoice no. … for …
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Formel, høflig
The pro forma invoice will be faxed.
La proforma fakturo estos faksato.
Formel, direkte
Payable immediately after the receipt of the goods.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Formel, direkte
The total amount payable is…
La tuta pagebla kvanto estas...
Formel, direkte
It is our company policy to invoice only in Euros.
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

May we remind you that your payment for...is overdue.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Formel, meget direkte
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Formel, direkte
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Formel, direkte
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Formel, direkte
Our records show that the invoice still has not been paid.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Formel, direkte
Please send your payment promptly.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Formel, direkte
We have not yet received payment for…
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Formel, meget direkte
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Formel, meget direkte
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Formel, høflig