rumænsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

For my services I kindly request the following payment…
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formel, meget høflig
Please find enclosed invoice no. … for …
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formel, høflig
The pro forma invoice will be faxed.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formel, direkte
Payable immediately after the receipt of the goods.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formel, direkte
The total amount payable is…
Suma totală de plată este...
Formel, direkte
It is our company policy to invoice only in Euros.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

May we remind you that your payment for...is overdue.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formel, meget direkte
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formel, direkte
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formel, direkte
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formel, direkte
Our records show that the invoice still has not been paid.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formel, direkte
Please send your payment promptly.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formel, direkte
We have not yet received payment for…
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formel, meget direkte
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formel, meget direkte
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formel, høflig