polsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formel, meget høflig
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formel, høflig
La proforma fakturo estos faksato.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formel, direkte
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Płatne przy odbiorze.
Formel, direkte
La tuta pagebla kvanto estas...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formel, direkte
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formel, meget direkte
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formel, direkte
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formel, direkte
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formel, direkte
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formel, direkte
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formel, direkte
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formel, meget direkte
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formel, meget direkte
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formel, høflig