tjekkisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Merci de régler le montant suivant...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formel, meget høflig
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formel, høflig
La facture pro forma sera faxée.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formel, direkte
Réglable directement après réception des biens.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formel, direkte
La montant total à payer est de...
Celková splatná částka je...
Formel, direkte
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formel, meget direkte
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formel, direkte
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formel, direkte
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formel, direkte
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formel, direkte
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formel, direkte
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formel, meget direkte
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formel, meget direkte
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formel, høflig