tyrkisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Merci de régler le montant suivant...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formel, meget høflig
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formel, høflig
La facture pro forma sera faxée.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formel, direkte
Réglable directement après réception des biens.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formel, direkte
La montant total à payer est de...
Ödenecek toplam miktar ...
Formel, direkte
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formel, meget direkte
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formel, direkte
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formel, direkte
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formel, direkte
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formel, direkte
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formel, direkte
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formel, meget direkte
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formel, meget direkte
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formel, høflig