dansk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formel, meget høflig
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formel, høflig
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formel, direkte
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formel, direkte
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Det totale beløb der skal betales er...
Formel, direkte
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formel, meget direkte
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formel, direkte
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formel, direkte
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formel, direkte
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formel, direkte
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formel, direkte
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formel, meget direkte
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formel, meget direkte
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formel, høflig