engelsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
For my services I kindly request the following payment…
Formel, meget høflig
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formel, høflig
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
The pro forma invoice will be faxed.
Formel, direkte
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formel, direkte
Het te betalen totaalbedrag is ...
The total amount payable is…
Formel, direkte
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formel, meget direkte
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formel, direkte
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formel, direkte
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formel, direkte
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formel, direkte
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Please send your payment promptly.
Formel, direkte
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
We have not yet received payment for…
Formel, meget direkte
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formel, meget direkte
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formel, høflig