svensk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formel, meget høflig
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formel, høflig
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formel, direkte
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formel, direkte
Het te betalen totaalbedrag is ...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formel, direkte
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formel, meget direkte
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formel, direkte
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formel, direkte
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formel, direkte
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formel, direkte
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formel, direkte
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formel, meget direkte
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formel, meget direkte
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formel, høflig