tysk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Formel, meget høflig
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Formel, høflig
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Formel, direkte
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Formel, direkte
Het te betalen totaalbedrag is ...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Formel, direkte
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Formel, meget direkte
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Formel, direkte
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Formel, direkte
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Formel, direkte
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Formel, direkte
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Formel, direkte
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Formel, meget direkte
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Formel, meget direkte
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Formel, høflig