tjekkisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formel, meget høflig
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formel, høflig
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formel, direkte
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formel, direkte
Il totale dovuto è...
Celková splatná částka je...
Formel, direkte
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formel, meget direkte
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formel, direkte
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formel, direkte
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formel, direkte
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formel, direkte
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formel, direkte
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formel, meget direkte
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formel, meget direkte
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formel, høflig