tyrkisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formel, meget høflig
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formel, høflig
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formel, direkte
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formel, direkte
Il totale dovuto è...
Ödenecek toplam miktar ...
Formel, direkte
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formel, meget direkte
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formel, direkte
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formel, direkte
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formel, direkte
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formel, direkte
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formel, direkte
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formel, meget direkte
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formel, meget direkte
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formel, høflig