fransk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Merci de régler le montant suivant...
Formel, meget høflig
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formel, høflig
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La facture pro forma sera faxée.
Formel, direkte
Płatne przy odbiorze.
Réglable directement après réception des biens.
Formel, direkte
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
La montant total à payer est de...
Formel, direkte
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formel, meget direkte
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formel, direkte
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formel, direkte
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formel, direkte
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formel, direkte
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formel, direkte
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formel, meget direkte
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formel, meget direkte
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formel, høflig