nederlandsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formel, meget høflig
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formel, høflig
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formel, direkte
Płatne przy odbiorze.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formel, direkte
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formel, direkte
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formel, meget direkte
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formel, direkte
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formel, direkte
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formel, direkte
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formel, direkte
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formel, direkte
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formel, meget direkte
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formel, meget direkte
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formel, høflig