spansk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formel, meget høflig
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontrará adjunta la factura número...
Formel, høflig
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formel, direkte
Płatne przy odbiorze.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formel, direkte
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
El monto total a pagar es...
Formel, direkte
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formel, meget direkte
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formel, direkte
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formel, direkte
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formel, direkte
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formel, direkte
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formel, direkte
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formel, meget direkte
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formel, meget direkte
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formel, høflig