tyrkisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formel, meget høflig
Encontra-se anexa a fatura nº.
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formel, høflig
A fatura pro forma será enviada por fax.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formel, direkte
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formel, direkte
O valor total a pagar é...
Ödenecek toplam miktar ...
Formel, direkte
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formel, meget direkte
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formel, direkte
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formel, direkte
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formel, direkte
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formel, direkte
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formel, direkte
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formel, meget direkte
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formel, meget direkte
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formel, høflig