polsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formel, meget høflig
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formel, høflig
Мы пришлем вам счет по факсу
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formel, direkte
Оплата сразу после доставки товара
Płatne przy odbiorze.
Formel, direkte
Общая сумма...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formel, direkte
Мы выписываем счета только в евро
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formel, meget direkte
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formel, direkte
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formel, direkte
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formel, direkte
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formel, direkte
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formel, direkte
Мы еще не получили оплату за...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formel, meget direkte
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formel, meget direkte
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formel, høflig