tjekkisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formel, meget høflig
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formel, høflig
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formel, direkte
Оплата сразу после доставки товара
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formel, direkte
Общая сумма...
Celková splatná částka je...
Formel, direkte
Мы выписываем счета только в евро
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formel, meget direkte
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formel, direkte
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formel, direkte
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formel, direkte
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formel, direkte
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formel, direkte
Мы еще не получили оплату за...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formel, meget direkte
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formel, meget direkte
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formel, høflig