fransk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Merci de régler le montant suivant...
Formel, meget høflig
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formel, høflig
Proformafakturan kommer att faxas.
La facture pro forma sera faxée.
Formel, direkte
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Réglable directement après réception des biens.
Formel, direkte
Det totala betalningsbeloppet är ...
La montant total à payer est de...
Formel, direkte
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formel, meget direkte
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formel, direkte
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formel, direkte
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formel, direkte
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formel, direkte
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formel, direkte
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formel, meget direkte
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formel, meget direkte
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formel, høflig