italiensk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Formel, meget høflig
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Formel, høflig
Proformafakturan kommer att faxas.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Formel, direkte
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Formel, direkte
Det totala betalningsbeloppet är ...
Il totale dovuto è...
Formel, direkte
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Formel, meget direkte
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Formel, direkte
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Formel, direkte
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Formel, direkte
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Formel, direkte
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Formel, direkte
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Formel, meget direkte
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Formel, meget direkte
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Formel, høflig