polsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formel, meget høflig
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formel, høflig
Proformafakturan kommer att faxas.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formel, direkte
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Płatne przy odbiorze.
Formel, direkte
Det totala betalningsbeloppet är ...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formel, direkte
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formel, meget direkte
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formel, direkte
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formel, direkte
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formel, direkte
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formel, direkte
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formel, direkte
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formel, meget direkte
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formel, meget direkte
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formel, høflig